13 DESEMBRE 2010

15 12 2010

ACTA DE LA REUNIÓ

Assistents: Miquela Camps, Susana Bonnín, Agnès Aulet, Marta Llompart, Joana Campomar i Catalina Ribas.

Temes tractats:

Pàgina web: n’Aina Cardona ja ha fet arribar tot el material a n’Andy de l’ICE i fins després de Nadal no ho posaran en funcionament.

Conferència Joan Domènech: parlam que se li podria proposar per venir per febrer o març. Una vegada ens hagi confirmat si pot venir i es posi data, caldrà concretar on es fa i amb qui s’organitza (UIB, El Liceu, CEP).

Visites altres escoles: parlam que seria interessant anar a visitar l’escola Margalida Florit de Menorca ja que ens n’han parlat molt bé. Caldria demanar si ens farien un visita un divendres horabaixa.

Na Joana comenta que va assistir a un Congrés a Sevilla i una mestra de Pamplona va presentar una experiència sobre “l’escola surt a l’entorn”. Va parlar amb ella sobre la possibilitat de fer-hi una visita (el proper curs).

Escola “Els Encants”: Na Miquela i na Joana van visitar a Barcelona l’escola “Els Encants” i diuen que els hi va agradar molt. Quedam que el proper dia ens portaran fotografies per mostrar-les al grup.

Jornades Pistoia: ja està confirmat que les jornades de Pistoia es faran el 15 i el 16 d’abril. Nosaltres hem de preparar una ponència. Acordam que la nostra intervenció podria tenir tres parts:

1ª: La relació UIB-Pistoia: 10 anys d’anar a fer el pràcticum, implicacions… (ens podríem basar en l’article fet per na Marta i n’Esperança).

2ª: La mirada a la infància que ens ha encomanat Pistoia. Aplicacions a la nostra realitat. (recull de fotos amb els apartats que vam establir).

3ª. El seminari: què feim, què pretenem, actuacions fetes, actuacions previstes… (tenim la informació que ja vam preparar per la pàgina web)

 

Acordam que el proper dia ja haurem llegit l’article que ens enviaran na Marta i n’Esperança. N’Esperança portarà el recull de fotografies que ja teníem sel·leccionades (s’ha de fer una segona tria) i la resta portarem altres fotografies que creguem que poden ser d’interès.

Propera trobada:

Dimecres 26 de gener de 2011

 

 

 

Anuncis
10 NOVEMBRE 2010

15 11 2010

ACTA DE LA REUNIÓ

Assistents: Esperança Company,  Miquela Camps, Susana Bonnín, Maria Salas, Laura Collado, Dolors Botey, Agnès Aulet, Alejandra Marín i Catalina Ribas.

 

Temes tractats:

Conferència Carles Parellada: Serà dia 24 de novembre a les 18,00h a l’ICE.

Hi està tothom convidat.

Cicle conferències “El Liceu”: na Dolors comenta que l’escola “El Liceu” aquest any celebra el seu 30è aniversari i celebrarà un cicle de conferències. Estan interessats en portar en Joan Domènech. Comenta que estaria bé que ells aprofitassin quan vingués també per nosaltres i així es podrien repartir despeses. Na Dolors informa que ens passarà el programa d’actes que faran ja que és obert a tothom.

Article “10  anys de relació amb  Pistoia”: n’Esperança informa que ella i na Marta han acabat ja l’article que estaven fent. Na Pusy el té i vol mostrar-lo a la gent de Pistoia i després s’encarregarà d’enviar-lo a alguna revista per tal que es publiqui. N’Esperança ens l’enviarà per tal que el puguem llegir.

Pàgina web: revisam la sel·lecció de continguts que na Susana i n’Aina ja havien per a la pàgina. Feim alguns petites modificacions i actualitzam les actuacions fetes. Es revisa els membres del grup eliminant aquelles persones que fa molt de temps que no venen i afegint tres de les assistents que han manifestat la seva intenció d’assistir al seminari. Na Susana enviarà el document actualitzat a n’Aina per si pot portar-lo a n’Andy i que ens activi la pàgina ja.

Propera reunió : 13 de desembre a les 18,00h a l’ICE.

Temes a tractar:

– Concreció de conferències i actes per aquest curs.

– Comentari lectura Educar para ser de Rebeca Wild.

CURS 2010-2011

19 10 2010

Com a grup ja hem fet la nostra 1a trobada!

aquí va l’ACTA de la reunió per les que no vàreu poder venir:


13 d’octubre de 2010

Assistents: Maria Antònia Riera,  Marta Llompart, Esperança Company,  Miquela Camps, Susana Bonnín, Maria Salas, Aina Cardona, Laura Collado i Catalina Ribas.

Temes tractats:

Aquesta primera trobada del curs serveix per posar-nos al dia dels canvis i novetats de totes les assistents i per proposar noves actuacions per aquest curs que acabam de començar:

Conferència Carles Parellada: ja que  a final de novembre en Carles Parellada ha d’anar a la UIB a fer una conferència pels estudians de magisteri, podríem proposar-li fer una xerrada oberta a l’ICE i que aquest s’encarregàs de pagar les despeses. El tema que se li proposarà per la xerrada serà “Innovació a l’educació infantil”.

Pàgina web: na Susana i n’Aina havien fet ja una sel·lecció de continguts per a la pàgina però cal revisar-ho i activar-la. A la propera reunió farem la revisió conjuntament i després ho portarem a n’Andy per tal que ens ho activi.

Publicació DVD sobre els Ambients: donat l’èxit que va tenir la ponència feta el curs passat tal vegada es pot convertir la presentació en un DVD on s’expliqui les dues experiències presentades. Cal fer una revisió d’imatges i elaboració del text.

Jornades sobre el treball per Ambients: es podria convidar a na Meritxell Bonàs per fer una xerrada i després que hi hagi presentacions per part de diferents escoles que han iniciat també aquest treball: CEIP Son Basca, CEIP Establiments, CEIP Margalida Florit (Ciutadella), una escola d’Eivissa i l’escola bressol “Els Daus” de Granollers.  Es podria completar amb un xerrada de Joan Domènech (autor d’Elogi a l’educació lenta) ja que el curs passat ens va quedar pendent fer la presentació del seu llibre. Prèviament  a aquestes jornades es podria fer una trobada amb les escoles citades per posar en coneixement de totes la feina que fa cadascú.

Jornades sobre Pistoia: ja que l’any passat es van anul·lar les visites previstes de la gent de Pistoia aquest any, aprofitant que na Tonina ha de venir per el curs d’experts, es podria convidar també a na Donatela i organitzar unes jornades amb les intervencions de les dues i una presentació del seminari.

-“Educar para Ser”: així com el curs passat vam dedicar una sessió a comentar la lectura del llibre de Joan Domènec, aquest curs proposam la lectura de Educar para ser de Rebeca Wild, que ens servirà per reflexionar també sobre la posada en funcionament del treball per ambients.

Altres actes interessants: Na Pusy informa que els dies 25, 26 i 27 de novembre el patronat d’escoletes municipals de Palma organitza unes jornades d’educació infantil. N’Aina Cardona informa que el CEP organitza un congrés sobre creativitat els dies 12 i 13 de novembre i que sembla interessant.

Calendari properes trobades: 10 de novembre i 13 de desembre (aquest trimestre les trobades seran en dimecres per tal que n’Aina hi pugui ser abans que neixi el seu nadó i així pot ajudar a entregar pàgina web i organitzar actes prevists)

Propera reunió : 10 de novembre a les 18,00h a l’ICE. Temes a tractar:

-Esborrany pàgina web.

-Concreció de conferències i actes per aquest curs.

-Revisió sel·lecció continguts DVD.

-Revisió recopil·lació fotos

-Comentari lectura Educar para ser.(?)