CURS 2010-2011

19 10 2010

Com a grup ja hem fet la nostra 1a trobada!

aquí va l’ACTA de la reunió per les que no vàreu poder venir:


13 d’octubre de 2010

Assistents: Maria Antònia Riera,  Marta Llompart, Esperança Company,  Miquela Camps, Susana Bonnín, Maria Salas, Aina Cardona, Laura Collado i Catalina Ribas.

Temes tractats:

Aquesta primera trobada del curs serveix per posar-nos al dia dels canvis i novetats de totes les assistents i per proposar noves actuacions per aquest curs que acabam de començar:

Conferència Carles Parellada: ja que  a final de novembre en Carles Parellada ha d’anar a la UIB a fer una conferència pels estudians de magisteri, podríem proposar-li fer una xerrada oberta a l’ICE i que aquest s’encarregàs de pagar les despeses. El tema que se li proposarà per la xerrada serà “Innovació a l’educació infantil”.

Pàgina web: na Susana i n’Aina havien fet ja una sel·lecció de continguts per a la pàgina però cal revisar-ho i activar-la. A la propera reunió farem la revisió conjuntament i després ho portarem a n’Andy per tal que ens ho activi.

Publicació DVD sobre els Ambients: donat l’èxit que va tenir la ponència feta el curs passat tal vegada es pot convertir la presentació en un DVD on s’expliqui les dues experiències presentades. Cal fer una revisió d’imatges i elaboració del text.

Jornades sobre el treball per Ambients: es podria convidar a na Meritxell Bonàs per fer una xerrada i després que hi hagi presentacions per part de diferents escoles que han iniciat també aquest treball: CEIP Son Basca, CEIP Establiments, CEIP Margalida Florit (Ciutadella), una escola d’Eivissa i l’escola bressol “Els Daus” de Granollers.  Es podria completar amb un xerrada de Joan Domènech (autor d’Elogi a l’educació lenta) ja que el curs passat ens va quedar pendent fer la presentació del seu llibre. Prèviament  a aquestes jornades es podria fer una trobada amb les escoles citades per posar en coneixement de totes la feina que fa cadascú.

Jornades sobre Pistoia: ja que l’any passat es van anul·lar les visites previstes de la gent de Pistoia aquest any, aprofitant que na Tonina ha de venir per el curs d’experts, es podria convidar també a na Donatela i organitzar unes jornades amb les intervencions de les dues i una presentació del seminari.

-“Educar para Ser”: així com el curs passat vam dedicar una sessió a comentar la lectura del llibre de Joan Domènec, aquest curs proposam la lectura de Educar para ser de Rebeca Wild, que ens servirà per reflexionar també sobre la posada en funcionament del treball per ambients.

Altres actes interessants: Na Pusy informa que els dies 25, 26 i 27 de novembre el patronat d’escoletes municipals de Palma organitza unes jornades d’educació infantil. N’Aina Cardona informa que el CEP organitza un congrés sobre creativitat els dies 12 i 13 de novembre i que sembla interessant.

Calendari properes trobades: 10 de novembre i 13 de desembre (aquest trimestre les trobades seran en dimecres per tal que n’Aina hi pugui ser abans que neixi el seu nadó i així pot ajudar a entregar pàgina web i organitzar actes prevists)

Propera reunió : 10 de novembre a les 18,00h a l’ICE. Temes a tractar:

-Esborrany pàgina web.

-Concreció de conferències i actes per aquest curs.

-Revisió sel·lecció continguts DVD.

-Revisió recopil·lació fotos

-Comentari lectura Educar para ser.(?)

Anuncis
22 de febrer de 2010

7 03 2010

ELOGI DE L’EDUCACIÓ LENTA….

quin títol més suggerent.

Les que ens vam trobar vam estar vegent la relació d’aquesta filosofia de la lentitud amb les escoles de Pistoia.

Un EXTRACTE del llibre, val la pena repensar-hi:

QUINZE PRINCIPIS PER A L’EDUCACIÓ LENTA

 1. L’educació és una activitat lenta.
 2. Les activitats educatives han de definir el temps necessari per ser realitzades, no a l’inrevés.
 3. En educació, menys és més.
 4. L’educació és un procés qualitatiu.
 5. El temps educatiu és global, i està interrelacionat.
 6. La construcció d’un procés qualitatiu ha de ser sostenible.
 7. Cada infant- i cada persona- necessita un temps sostenible per aprendre.
 8. Cada aprenentatge ha de realitzar-se en el moment oportú.
 9. Per aconseguir aprofitar més bé el temps, cal prioritzar les finalitats de l’educació i definir-les.
 10. L’educació necessita temps sense temps.
 11. Cal retornar temps a la infància.
 12. Hem de repensar el temps entre persones adultes i infants.
 13. El temps dels educadors s’ha de redefinir.
 14. L’escola ha d’educar el temps.
 15. L’educació lenta forma part de la renovació pedagògica.

DECÀLEG PER A UNA EDUCACIÓ LENTA.

 1. Decidir. En comptes de mirar constantment el rellotge i organitzar el temps, és important decidir  cap a on volem anar, per què volem educar, què pretenem i compartir-ho amb la comunitat d’alumnes amb la qual treballem (i també en l’àmbit familiar).
 2. Implicar. Posar els mitjans per tal que, en un procés democràtic, la implicació del professorat, dels infants i joves i les seves famílies, siguin els aspectes clau  en la construcció d’un projecte educatiu.
 3. Prioritzar. Saber analitzar  i distingir quins són els aspectes més importants i quins els més urgents. Decantar-se, sempre que es pugui, per treballar els aspectes importants de l’educació. Deixar de banda aquelles parts del currículum, de l’organització, de la vida de l’aula i de l’escola que no són ni urgents ni importants. Fer un plantejament semblant en l’àmbit familiar.
 4. Saber perdre el temps amb activitats que no estiguin organitzades ni estructurades o que no siguin previsibles.
 5. Donar prou temps perquè l’alumnat pugui ser creatiu en les activitats que realitza.
 6. Cultivar la paciència i la perseverança, com també basar-les en la premisa que els infants i els joves trobin sentit a les activitats que fan, que els proposem o que els encarreguem.
 7. Saber viure, ser positiu. Donar exemple de vida i incorporar el sentit de l’humor a l’educació. Donar exemple de respecte envers la diversitat de ritmes.
 8. Gaudir del moment, de les activitats desenvolupades i que tenen sentit, i no estar condicionat constantment pel programa que cal acomplir, per les proves que cal efectuar o pels resultats que cal obtenir. A la família no comparar els fills i filles amb altres infants o joves de la seva edat.
 9. Simplificar els programes escolars. Limitar els objectius que es pretenen assolir en cada curs, a fi de poder aprofundir en cada aprenentatge.
 10. Basar els canvis en un coneixement profund de les potencialitats i de les debilitats de tots els sectors de la comunitat educativa, singularment, els infants i joves. Escoltar-los.

Podeu passejar per aquí….

BLOG DE’N JOAN DOMENECH

27 de gener de 2010

7 03 2010

Començam l’any i seguim fent trobades…. hem decidit que a la propera trobada farem una petita tertulia sobre el llibre que ha sortit recentment de’n JOAN DOMENECH: ELOGI DE L’EDUCACIÓ LENTA.

Dimecres 2 de desembre 2009

7 03 2010

Penjarem l’acte

Primera reunió curs 2009/10

8 10 2009

28/set/09

Hola  a totes!

Assistents: Marta, Esperança, Catalina Ribas, Laura Collado, Maria Salas, Susanna, Ceci, Maria, Alejandra, Pusy, Aina C.

QUÈ VOLEM FER ENGUANY? (OBJECTIUS)

1. LLIBRE

2. JORNADES (amb gent de Pistoia)

Ens hem repartit tasques:

– Na Laura farà la memòria del curs passat

– N’Esperança i na Marta faran un article dels 10 anys de pràctiques a Pistoia

– N’Aina penjarà informacions al blog

– el grup de na Catalina faran la seva part del llibre per servir d’exemple

PRÓXIMES TROBADES:

DIMECRES 28 D’OCTUBRE (tasques per dur aquest dia a la pàgina de “PUBLICACIÓ”) 17’30-19’30H

DIMECRES 2 DE DESEMBRE

DIMECRES 27 DE GENER

Propera trobada!!!

8 06 2009

Ens vam veure dia 3 de juny a l’ICE per veure els audiovisuals del recent viatge a Pistoia. Les del seminari, què va passar? No podieu venir o no vos va arribar sa informació????

Bé, ens veim el proper 15 de juny a les 18h a l’ICE!!!! Segurament serà la darrera trobada d’aquest curs! Em de dur coses per encaminar el “llibre”(?).

A LA XARXA HEM TROBAT…

15 05 2009

ENLLAÇOS A PÀGINES INTERESSANTS.

pescantidees.blogspot.com/